EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishTurkish

whatsapp

Anaokulu Açmak İçin Gerekli Şartlar

GERİ

Anaokulu Açmak İçin Gereken Şartlar

Ülkemizin en çok yatırım yapılan alanlarından biri hiç kuşkusuz eğitimdir. Bu doğrultuda özellikle anaokulu açmak pek çok yatırımcının tercih alanlarının başında gelmektedir. Ancak bu noktada anaokulu açmak için gereken şartlar olduğunu hatırlatmak faydalı olabilir. Dolayısıyla bu türden bir yatırım yapmaya karar vermeden önce gerekli şartları yerine getirdiğinizden emin olmalısınız. Aksi takdirde hizmet vermeye başlamayı planladığınız zamanın oldukça gerisinde kalabilirsiniz.

 

Günümüzde pek çok ailede hem anne hem de baba çalışmaktadır. Bu da çocukların bakımı için ekstra bir planlama ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Bu noktada anaokulu eğitiminin anne babalar için oldukça iyi bir alternatif yarattığını kabul etmek gerekir. Ayrıca anaokulu eğitimi anne babalar için avantajlarının yanı sıra çocuklar için de son derece faydalıdır. Anaokulu eğitimi sayesinde bir çocuk erken yaşlarda sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler hakkında yeni kazanımlar elde eder. Erken yaşta elde edilen bu tür kazanımlar çocukların gelecekleri üzerinde de önemli derecede rol sahibidir.

 

Bu doğrultuda bir anaokulunun gerek ebeveynlere gerekse de çocuklara katkısı azımsanmayacak bir seviyededir. Dolayısıyla anaokulu açmak maddi gelir açısından avantajlarının yanı sıra toplum lehine son derece işlevsel bir görevin de yerine gelmesini sağlamaktadır. Bu noktada okul öncesi eğitim kurumları arasında bulunan anaokuluyla kreş ve gündüz bakımevleri gibi kurumları birbirinden ayırmak gerekir. Kreşler daha çok 3 yaş altı çocuklar için açılmış eğitim kurumlarıdır. Buna karşılık anaokulları okul öncesi dediğimiz 3 ve 6 yaş arasındaki çocuklar içindir. Gelin şimdi anaokulu açmak için neler yapmak gerektiğine daha detaylı bir biçimde göz atalım.

 

Anaokulu Açma Şartları - Çalışan Sayısı

Resmi olarak anaokulu açmak için kurumuzun 2 pozisyonu doldurması gerekmektedir. Bunlardan biri kurucu diğeri ise anaokulunun müdürüdür. Bu 2 pozisyonda kimin yer aldığı belli olmadan anaokulu açmak için başvuruda bulunmanız mümkün değildir. Şimdi bu paralelde ilgili 2 pozisyonun hangi şartları karşılaması gerektiğine bakalım:

 

1. Anaokulu Kurucu

Anaokulu açmaya karar veren bir kurucunun ya da kurumu devralacak kişinin taşıması gereken şartları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Yönetmelikte belirtilen ilk zorunluluk kurucunun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasıdır.
 • Buna ek olarak kurucu ilkokul mezunu olmalıdır.
 • Ayrıca kurucunun bir yıldan fazla bir suçla ceza almamış olması da şarttır. Bu suçlara ek olarak devlete karşı suçlar da anaokulu kurucusu olmaya engeldir.
 • Aynı zamanda sahtecilik, hilecilik, rüşvet gibi ticaret sicil kaydını bozacak türden suçlar da anaokulu açmaya engel teşkil eder.

 

2. Anaokulu Sorumlu Müdürü

Sorumlu müdür olmak için eğitim alanında uzmanlık şarttır. Aynı zamanda hem kuruculuk hem de müdürlük şartlarını yerine getiren bir kişinin iki pozisyonda birden yer alması da mümkündür. Bu doğrultuda anaokulu sorumlu müdürü olmak için gerekli eğitim ve uzmanlıkları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık,
 • Psikoloji,
 • Eğitimde Psikolojik Hizmetler,
 • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği,
 • Anaokulu Öğretmenliği,
 • Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği,
 • Çocuk Gelişimi,
 • Sınıf Öğretmenliği gibi alanlarda dört yıllık lisans öğrenimi görmek ya da
 • Sosyal Hizmet,
 • Anaokulu Öğretmenliği gibi alanlarda iki yıllık ön lisans öğrenimi almak anaokulu müdürü olma için şarttır.
 • Bu öğrenim alanlarına ek olarak müdür olmak için en az iki yıl boyunca okul öncesi alanda eğitmen olarak görev yapmış olmak da gerekir.

 

Anaokulu Nasıl Açılır?

Yukarıda anaokulu açmak için gerekli olan iki temel pozisyonu gördükten sonra şimdi anaokulu açmak için adım atmaya başlayabiliriz. Bu noktada anaokulu açmanın pek çok resmi prosedür ve belge gerektirdiğini vurgulamak isteriz. Herhangi bir işletmede söz konusu olan belgelerin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığına yönelik prosedürler de anaokulu açmak için zorunludur. Bu doğrultuda takip etmeniz gereken adamları genel olarak şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Öncelikle anaokulunuzun eğitim açısından yeterli bir seviyede olmasını sağlayın. Diğer eğitim kurumları gibi okul öncesi eğitim kurumları da Talim Terbiye Kurulu tarafından hazırlanan müfredatı takip eder. Bu müfredatta yer alan bazı eğitim ve kazanımlar ise eğitimci kadronuzda ilgili uzmanlıklar ve sertifikalara sahip personeller yer almasını gerektirir.
 • Anaokulunuzun mali konular açısından resmi bir statü kazanması için işletme ruhsatı ve izni almanız da şarttır. Bu doğrultuda atmanız gereken en önemli adımlardan biri vergi dairesine müracaat etmektir.
 • Okul Öncesi Öğretim Kurumları Yönetmeliği ve Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönetmeliği hakkında bilgi edinmelisiniz. Anaokulunuzun taşıması gereken pek çok nitelik bu belgelerde yer alır.
 • Bağlı bulunduğunuz bölgenin Bayındırlık, İtfaiye ve Sağlık Hizmetleri Müdürlüklerinden binanızla ilgili teknik raporlar temin etmelisiniz. Ancak bundan sonra Milli Eğitim Bakanlığına başvuruda bulunabilirsiniz.
 • Bu anlamda anaokulu binanızda yangın söndürücü ve duman detektörü gibi teknik ekipmanlar bulunmalıdır. Ayrıca sağlık için de ecza dolabı gibi basit araçları gözden kaçırmamalısınız.

 

Anaokulu Açmak İçin Gerekli Belgeler

Anaokulu açmaya karar verdikten sonra atmanız gereken adımları genel olarak sıralamaya çalıştık. Ancak bu süreçte pek çok belgeye ihtiyaç duyacağınıza şüphe yoktur. Bu doğrultuda bina onay işlemlerinden sonra başvuru için gerekli olacak tüm belgeleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Nüfus cüzdanı, pasaport ya da ehliyet,
 • Adli sicil belgesi,

 • Öğrenim durumunuzu ibraz etmek için diploma (eğer yurt dışında eğitim aldıysanız ilgili kurumlardan aldığınız denklik belgesini ibraz etmeniz gerekir),

 • Kurucu tüzel kişi olduğu takdirde özel kreş ve gündüz bakımevi işletmeciliği yapabileceğine dair ifade ve ticaret sicili gazetesinde yayımlanmış sözleşme, (sözleşme yerine vakıf senedi, tüzük gibi belgelerin aslı ya da il müdürlüğü tarafından onaylanmış örneği de kullanılabilir),

 • Bina hakkında çevre ve şehir müdürlüklerinden alınan odaların büyüklüğünü gösterir belgenizin yanı sıra onaylı mimari proje,

 • Tapu senedi ya da kira sözleşmesi,

 • İtfaiye raporu,

 • Binanın genel ahlak kurallarına aykırı ya da alkollü içki satışı yapan mekanlara 100 metre uzak olduğuna dair emniyet müdürlüğünden alabileceğiniz rapor,

 • Bina ve çevresine yönelik düzenlenen sağlık raporu,
 • Numarataj belgesi,
 • Binanın sağlam olduğuna dair çevre ve şehircilik il müdürlükleri tarafından verilen teknik rapor başvuru sırasında gerekli belgelerdir.

 

Anaokulu Açmak İçin Gerekli İşlemler

Başvuru belgelerinin tesliminden sonra da anaokulu açmak için yerine getirmeniz gereken bir takım işlemler söz konusudur. Bu işlemleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Başvuru sonrasındaki 3 ayda, kurucunun müfettişler tarafından inceleme sırasında verilen Açılış İnceleme Raporu Formu ve diğer belgeleri düzenleyerek il müdürlüğüne teslim etmesi gerekir. Bu süre zarfında kuruma çocuk kaydı yapmak söz konusu değildir.

 • Valiliğin belgeleri onaylaması halinde anaokulunu açmak mümkündür. Bu doğrultuda Açılış İzin Belgesi düzenlenir ve imza karşılığında kurucuya teslim edilir.

 • Açılış İzin Belgesini aldıktan sonra anaokulunuza kayıt yapabilirsiniz.

 • Her yeni şube için aynı işlemleri baştan yapmanız gereklidir. Ayrıca benzer bir biçimde yeni şubenizin sorumlu müdür ve personellerini de bildirmelisiniz.

Pek çok girişimci için tüm bu sürecin son derece karışık gözükmesi doğaldır. Bu noktada anaokulu açmaya kararlı bir girişimciyseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Anaokulu mobilyasından anaokulu oyuncaklarına, park bahçe oyuncaklarından ilgi oyun köşelerine kadar her türlü ihtiyacınıza cevap verebiliriz. Böylelikle süreç içerisinde gereken belge ve işlemler hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Ayrıca https://www.oyuncaksitesi.com sitemizde anaokulu ve kreş için gerekli her türlü eğitici oyuncak, eğitim araçları ve anaokulu malzemelerini bulabilirsiniz.