EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishTurkish

whatsapp

High Scope Yaklaşımı Nedir, Etkinlik Örnekleri Nelerdir

GERİ

High Scope Yaklaşımı Nedir, Etkinlik Örnekleri Nelerdir?

Çocukluk dönemi kişiliğin oluşmaya başladığı verimli bir çağdır. Bu dönem için çocukların kişiliğini yansıtmasını ve yeteneklerini ortaya çıkarmasını destekleyen yaklaşımlar ortaya konmuştur. Bu yaklaşımlardan biri de çocuk merkezli ve etkin bir öğrenmeyi temel alan High Scope yaklaşımıdır.

 

High Scope yaklaşımı 1960’lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan ve öğrencilerin kendi planlarını uyguladıkları etkinlikleri merkeze alan bir ekoldür. Çocukların güveni, bağımsızlığı ve yaratıcılığını destekleyerek öğrenmeyi geleneksel sürecin dışına çıkarmayı amaçlayan High Scope yaklaşımı hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

High Scope Yaklaşımı Nedir?

Aktif öğrenme prensibine dayalı olan high scope yaklaşımı gelişimsel olarak tutarlı bir eğitimi amaçlar. Yaklaşım çocuğun tüm gelişim alanlarında kazanımlar edinmesini aktif öğrenme ve yetişkin desteği ile hedefler. Ayırca high scope yaklaşımında çocukların ihtiyaçları, ilgi alanları ve istekleri göz önünde bulundurularak düzenlenen etkinlik köşeleri bulunmaktadır. Bu köşeler yıl boyunca ihtiyaca göre artırılabilir ve değiştirilebilir.

 

High scope yaklaşımında temel inanç çocukların materyaller, insanlar ve fikirler yardımı ile aktif bir şekilde kendi öğrenmelerini gerçekleştirmektir. Öğrenci merkezli bu yaklaşım ile çocuğun özgüven, girişimcilik, bağımsızlık ve sorumluluk duyguları gelişir. Yeni şeyler deneme isteği artar ve problem çözme becerileri artar.

High Scope eğitim programı
High ScopeYaklaşımının Çocuklara Sağladığı Faydalar

 • High scope yaklaşımı ile çocuklar kendi çalışmalarını seçer ve düzenler.
 • Çocuk insanlar, olaylar ve malzemeler ile kolay ilişki kurabilir.
 • Sorumlu ve özgüvenli bir şekilde hayata karşı hazır hale gelir.
 • High Scope yaklaşımı ile çocuklar seçim yapma ve karar alma yeteneğini geliştirir.
 • Etkin öğrenmeyi temel aldığı için problem çözme ve yeni bilgiler üretme konusunda yetenek kazanır.
 • Etkili iletişim kurma ve sosyal beceriler kazanarak toplum düzenine uyum sağlar.

High Scope Yaklaşımı Etkinlik Örnekleri ve İlgi Köşeleri

High Scope eğitim programı temeline aldığı etkin öğrenme sürecinde çocuk önce kişisel ilgileri doğrultusunda ne yapacağına karar verir. Daha sonra yaşına uygun ve bol miktarda bulunan eğitim malzemelerinden hangisini kullanacağı seçer ve onu özgürce kullanır. Bununla birlikte etkin öğrenme sırasında çocuk ne yaptığı hakkında bilgi verir. Böylece dil gelişimi ve kendini ifade etme yeteneği de gelişir. Herhangi bir problem karşısında ise yetişkin veya akran desteği alır. Bütün bu süreç çocuğun kendini ifade etmesini, yardımlaşmasını ve iletişim kurmasını destekler.

 

High scope yaklaşımında öğrenme çevresi çocukların yaptığı her şeyi etkileyen önemli bir unsurdur. Sınıflar çeşitli etkinlik ve ilgi köşelerine bölünmüştür. İlgi ve oyun köşesi malzemeleri belirli bir mantık içinde seçilmiştir. Böylece çocuklar seçim yapma ve karar alma fırsatı bulur ve bağımsız hareket edebilir.


High Scope ilgi köşeleri bu yaklaşımın ana unsurunu oluşturur. Bu köşelerdeki etkinlikler çocukların ilgi ve ihtiyacına göre çeşitlendirilir ve yapılan çeşitli etkinliklerde çocuklar bir köşeden diğerine rahat hareket ederler.

oyun köşesi

High Scope yaklaşımı etkinlik örnekleri için oluşturulan köşeler ve gerekli malzemelerden bazıları şöyledir;

 • Evcilik köşesi için maket eşyalar, mutfak setleri, oyuncak bebekler, arabalar
 • Blok ve inşa köşesi için Lego, yapboz, ve ahşap bloklar
 • Sanat köşesi için boya kalemleri, resim malzemeleri
 • Kitap köşesinde çeşitli masal ve hikaye kitapları
 • Müzik köşesinde çocuklar için müzik enstrümanları
 • Kukla köşesi için çeşitli el, parmak ya da çomak kuklalar
 • Masal köşesi için masal kitapları ve canlandırmak için çeşitli oyuncaklar
 • Bitki köşesinde çocukların bakımını üstleneceği çeşitli bitkiler

Çocuğun ilgi ve ihtiyacına göre değiştirilebilen ve çeşitlendirilen etkinlik örneklerinde kullanılan malzemeler ve oyuncaklar High Scope yaklaşımının önemli bir kısmını oluşturur. High scope yaklaşımında planla-yap-değerlendir süreci temel alınarak çocuğun günü planlaması, etkinliklerini yapması ve yaptıklarını sözel olarak ifade etmesi ile etkinlik tamamlanır.


High scope yaklaşımı çocukların bulundukları öğrenme alanında günlük planlamalarını yaptıkları, uyguladıkları ve değerlendirdikleri bir süreci barındırır. Bu yaklaşımda öğrenme alanının uygun şekilde dizayn edilmesi sürecin önemli bir kısmını oluşturur. Çocuk yeterli materyale sahip olmalı ve rahat bir ortamda öğrenme gerçekleştirmelidir. High Scope Yaklaşımı ile ilgili ilgi ve oyun köşeleri için bir OSCAR Eğitim Araçları kuruluşu olan https://oyuncaksitesi.com mağazamızı ziyaret edebilirsiniz.