EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishTurkish

whatsapp

Laboratuvar Malzemeleri ile Deney Yapımı ve Çocuklarımıza Kazandırdıkları

GERİ

Laboratuvar Malzemeleri ile Deney Yapmak Çocuğumuza Neler Kazandırır

Hayatı anlamlandırmak için gerekli olan merak duygusunun en fazla görüldüğü dönem çocukluk çağıdır. Ebeveynlerin ve eğitimcilerin çocukların eğitiminde göz önünde bulundurmaları gereken en önemli unsur, çocukları merak duygusunun gelişmesini sağlayacak faaliyetlere yönlendirmek olmalıdır. Çocuklar, deneyimleyerek öğrenirken, beş duyunun da içinde olduğu bir süreç ile keşfetmenin en tatlı heyecanını yaşar ve aynı zamanda sorgulama, analiz etme yeteneklerini de geliştirir. Çocukların ileriki yıllarda da merak duygularını ve öğrenme isteklerini sürdürmelerini sağlamak için; laboratuvar malzemeleri ile bilim, fen ve kimya deney yapımı faaliyetleri desteklenmelidir.

 

Deney Yapmanın Amacı Nedir?

Yaşamla tanışmaya başlayan çocuk, çok erken yaşlardan itibaren deney yapmaya başlar. Eline aldığı nesneyi sallar, yere atar ve gözlemler. Nesnenin çıkardığı sesi dinler, zıplamasını, yuvarlamasını ilgiyle izler, deneyim kazanır. Gerek hayatın içinde gerekse eğitim hayatında uygulanacak deney yapımı ile bu öğrenme süreci devam ettirilmiş olur.

 

Deney yapmak, öğrenmede kalıcılığı sağlarken çocuklarda derse ilgiyi artırır ve motive olmalarını kolaylaştırır. Çünkü deney yapımı sırasında iç ve dış bütün duyguları ile bilgiyi yaşarken aklına takılan soruları da uygulayarak analiz edebilme imkânı elde eder. Sorularının cevaplarını somut olarak gözlemlerken, yaşamında kullanacağı kalıcı sonuçlara da ulaşmış olur.

 

Deney Yapmak Çocuğumuza Neler Kazandırır?

- Sorgulama Yeteneği Kazandırır, Araştırma İsteği Oluşturur

Çocuklara, söyleyerek öğretmek yerine deneyimlemelerini sağlayacak ortamlar oluşturulmalıdır. Güvenli, insan sağlığı dikkate alınarak üretilmiş laboratuvar malzemeleri ile oluşturulan ortamlarda yapılan deneyler ile öncelikle sorgulayan bireyler yetiştirilir. Deney yapımı izleyen ve kendisi de bu eyleme dâhil olan çocuk, kendisine dikte edilenleri sorgulayan, araştıran, merak eden bir birey olma yoluna girmiş olur.

- Bilim ve Hayatın İç İçe Olduğunu Kavrar

Erken çocukluk döneminde kimya deney seti gibi oyuncaklar ile tanıştırılan çocuklar, bilimi yaşamın bir parçası olarak görmeye başlar. Çocuklar kendilerinin de içinde olduğu fen deneyleri sayesinde küçükken anlamlandıramadıkları fen ve doğa olaylarının neden ve sonuçlarını rahatlıkla kavrayabilirler. Böylece çevrede tanık oldukları olayların bilimsel bir açıklaması olduğu gerçeğiyle yüzleşirler.

- Fikirleri Bilimsel Kanıtlarla Savunmayı Sağlar

Deney yapımı esnasında yapan, yaşayan çocuklar, başarısızlıkta pes etmeyip farklı çözümler ve yaklaşımlar üretmeyi öğrenir. Deney ile bilginin ispatlanabilirliğine bizzat şahit olur. Düşüncelerini bilimsel kanıtlarla savunabilen bir çocuk akademik hayatında da başarılı olur.

 

Çocuklarımız için Laboratuvar Neden Önemlidir?

Laboratuvarlar 19. yüzyılın ortalarından itibaren fen öğretiminin temel taşlarından biri kabul edilir. Laboratuvarların okullarda ayrı bir sınıf şeklinde oluşturulması, fen öğretiminde hedeflenen davranış kazanımını kolaylaştırır. Birbirinden ilginç okul laboratuvar malzemeleri ve kendine has kokusu ile laboratuarlar, fen öğretimi için gerekli ortamlardır. Laboratuvarlı fen öğretimi, öğrencilere soru sormayı, problem belirlemeyi ve grupla çalışarak çözüm aramayı öğretir. Öğrenciler, bazı hayvan ve bitki numunelerini laboratuvar malzemeleri kullanarak inceleme imkânı bulabilirler. Laboratuvar gereçleri kullanımı sayesinde yapılan uygulamalar, bilgilerin analizini, sunumunu ve öğrencilerin araştırmaya bizzat katılmasını sağlar. Kısacası öğrencilerin kazandığı bilgi laboratuvar uygulamaları ile aktif hale gelir.

 

Laboratuvar Malzemeleri Nelerdir?

Fen öğretimi için fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları ayrı ayrı oluşturulduğu için laboratuvar deney malzemeleri de çeşitlenir. Çeşitliliğin fazla olmasından dolayı Laboratuvar malzemeleri isimleri malzemelerin üzerine yazılır. Deney yapımı esnasında gerekli malzemeler buna göre kolaylıkla bulunur. Laboratuvar malzemeleri arasında, doğadaki farklı maddeleri inceleyebilmeyi sağlayan stereo mikroskop, çift gözle bakılabilen sağa sola rahatça dönen binoküler mikroskoplar öncelikle sayılabilir. Laboratuvarda deney yapımı sırasında vücuda gelebilecek zararlı maddeleri temizlemek için acil boy ve göz duşu da laboratuvar malzemelerindendir.

Bu malzemelerden başka lokal hava emiş kolu, sac ayağı, bünzen beki, enerji dağıtım ünitesi, deney masaları, malzeme dolapları da sayılabilir. Laboratuvar malzemelerinin kalite standartlarının yüksek ve güvenlik bakımından sıkıntı oluşturmayan özellikte olması gerekir. Tüm sayılan özellikte ürünler için, laboratuvar malzemeleri satan yerler içerisinde OSCAR eğitim araçları, mükemmel bir tercih olacaktır. Aradığınız laboratuvar malzemelerinin pek çoğuna OSCAR eğitim araçları ile erişebilirsiniz.

 

Laboratuvarda Uyulması Gereken Kurallar Nelerdir?

  • Laboratuvarların ciddi çalışma ortamları olduğu bilinci içerisinde olunmalı, düzeni bozacak, tehlikeye yol açabilecek eylemlerden uzak durulmalıdır.
  • Kimyasal maddelere gerekmedikçe dokunulmamalı ve koklanmamalıdır.
  • Eldiven takılmalı, koruyucu önlük giyilmelidir.
  • Kimyasalların sıçrama tehlikesine karşı laboratuvar gözlüğü takılmalıdır.
  • Laboratuvara yiyecek ve içecek sokulmamalıdır.
  • Laboratuvarda saçlar toplanmalı, bone takılmalı ve aksesuarlar çıkartılmalıdır.
  • Laboratuvar malzemelerini kullanırken üzerlerindeki güvenlik işaretlerine dikkat edilmelidir.
  • Çalışma bitince kullanılan laboratuvar malzemeleri yerlerine bırakılmalı, kirlenen yerler temizlenmeli ve atıklar atık kutularına atılmalıdır.

 

Laboratuvar malzemeleri ile donatılmış bir ortamda yapılan deneyler ile eleştirel düşünme, bilimi anlama ve öğrenilenlerin yaşantıya aktarımı sağlanır. Laboratuvarların olmazsa olmazı deney malzemeleri ile fen dersleri daha renkli, daha eğlenceli geçebilir. OSCAR markası sayesinde bu malzemelerin en iyisine erişebilme imkânını elde edebilirsiniz. Okullarınızın tüm ihtiyaçları için https://www.oscaregitim.com/ adresini hemen ziyaret edin.