EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishTurkish

whatsapp

Okul Öncesi Eğitimde; Reggio Emilia, Waldorf, Montessori Eğitimi

GERİ

Okul Öncesi Eğitimde; Waldorf, Reggio Emilia ve Montessori Eğitim Sistemi

19.yüzyılın sonlarına doğru okul öncesi eğitim sisteminde, öğretmen merkezli geleneksel eğitim metotlarının yerini öğrencilerin ön planda olduğu, bireysel, yenilikçi, yaratıcı, keşfetmeye dayalı eğitim metotları almıştır. Aile, çocuk ve okulun ortak işbirliğine dayalı bu yöntemlerde çocuğa zengin bir çevre oluşturularak kontrollü bağımsızlık verilir, çocuğun kendini keşfetmesi ve tanıması sağlanır. 

Yenilikçi sistemi benimseyen okul öncesi eğitim sınıflarında, öğrencilerin fiziksel gelişimine uygun, grup çalışmaları yapabilecekleri masa, sandalye, kitaplık, okuma alanı gibi zengin bir ortam oluşturulur. Dünyanın farklı ülkelerinde bu yenilikçi eğitim metotlarını benimseyen ve uygulayan okullar olduğu gibi hala geleneksel eğitim yöntemleri savunanlarda mevcuttur. 

Yenilikçi eğitim yaklaşımlarını tanımak ve aralarındaki farkları öğrenmek için yazının devamını okuyabilirsiniz.

 

Reggio Emilia Eğitim Sistemi Nedir?

Reggio Emilia eğitim sistemi, 2.Dünya Savaşı bittikten sonra İtalya’da okul öncesi eğitim sisteminde reform yapmak için geliştirilen bir metottur. Bu sistem Lous Malaguzzi tarafından geliştirilmiştir. Malaguzzi, bu eğitim metodunu geliştirirken Piaget, Vygotsky, Bruner gibi gelişim ve eğitim psikolojisinde bilişsel gelişim ve sosyal-yapılandırmacı kuramları savunan psikologlardan etkilenmiştir.

Reggio Emilia metodunda çocuklar lider olarak kabul edilir, onların yapamadıklarından çok yapabileceklerine odaklanılarak doğuştan sahip oldukları yeteneklerini keşfetmeleri için uygun çevre oluşturularak desteklenir. Reggio Emilia eğitim sisteminin amacı büyüme döneminde okul öncesi eğitim alan çocuğun gelişimine ket vuran ‘duvar’ yani geleneksel katı eğitim yöntemleri ve güncelliğini yitirmiş kavramları ortadan kaldırarak, çocuğun kendini keşfetme ve birey olarak ortaya koyma sürecinde karşısına çıkabilecek sorunları kendi kendine aşmasına yardımcı olur.

Reggio Emilia sisteminde eğitmen çocuğun gelişimi için onun merak ve ilgisini uyandıracak etkinliklerle, kendine güven, heyecan oluşturmasını sağlar. Bu süreçte, çocuğun bireysel gelişimini yakından takip ederek her çocuk için ayrı gelişim dosyası hazırlar.

waldorf yaklaşımı

Waldorf Yaklaşımı Nedir?

Waldorf Eğitim Sistemi 20.yüzyılın başlarında Rudolf Steiner tarafından kurulan ‘antropozofi’ yani insanın bilgeliği felsefesi ile şekillenen bir yaklaşımdır. Steiner geliştirdiği waldorf metodunun amacını ‘Waldorf eğitimi pedagojik bir sistem değil, bir sanattır- insanın içinde gerçekten var olanı uyandırma sanatıdır.’ sözüyle açıklar. 

Steiner’a göre insan beden, tin ve ruhtan oluşur. Beden insanın yapmaya niyet ettiği eylemlere olanak sağlayan kol, bacak gibi uzuvları kapsar. Tin, zihinsel düşüncelerin üretildiği baş bölgesidir. Ruh ise his ve duyguların var olup açığa vurulduğu kalp bölgesini ifade eder. Tüm bunlar insanın dünya ile doğru ve güvene dayalı bağlantı kurmasını sağlamak için geliştirilmelidir.

Waldorf yaklaşımı, her çocuğun gelişim sürecine saygı duyar, bireysel olarak hazır bulunmalarına göre yarışma amacı gütmeden çocukların işbirliği içinde çalışarak birbirlerini desteklemelerini hedefler. Ayrıca, halk masalları, fabl, efsaneler ve peri masalları çocukların farklı kültürlerin varlığını öğrenerek hayal dünyalarının gelişmesini sağlar. 
Kısacası Waldorf eğitimi bireylerin akademik gelişimleriyle sanatı bütünleştirip, onları bilgiyi özümseyen, yaratıcı, entellektüel ve ahlaki değerlere sahip olmalarını hedefler.

Montessori Eğitimi Nedir?

Montessori Eğitimi 19. yüzyılda İtalya’nın ilk kadın doktoru Maria Montessori tarafından  geliştirilmiştir. Montessori’ nin çocuk gelişimine olan merakı ve engelli çocuklarla yaptığı çalışmalardaki başarısı, onun yenilikçi ve bireysel öğrenme merkezli bir eğitim geliştirmesini sağladı. Montessori yaklaşımına göre çocuk doğuştan akıllı ve belirli bir zekaya sahiptir. Ayrıca, saygı duyulması gereken bir bireydir. Onu yeniden inşa etmek yerine oluşumuna yardım edip,  gelişimi desteklenmelidir. 

Özel olarak tasarlanan materyaller ve eğitim programının entegre edilmesiyle çocuklar bireysel gelişim hızlarına göre, kendi iç motivasyonları sayesinde kendi kendilerine öğrenirler. Böylece, kendine güvenen, özgür ve bağımsız bireyler olarak yetişirler.

Montessori yaklaşımında eğitmen eğitimin kolaylaştırıcısıdır, çocuğa uygun etkinliği zamanında vererek öğrenme sürecinde rehberlik eder. Aynı zamanda eğitmen iyi bir gözlemcidir, öğrencinin gelişim evresinin kaydını tutar. 

Montessori sınıflarında kitaplar ve montessori oyuncakları özenle seçilmiş doğal materyallerden oluşur. Öğrencinin odaklanmasını sağlayan sessiz ama ilgi çekicidirler. Okul ve aile bir bütün olarak kabul edilir. Montessori okullarında okuyan çocukların ailelerine de Montessori Eğitimi hakkında bilgi ve eğitim verilerek ortak hareket edilir.

Montessori eğitim sistemi hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız https://www.oscaregitim.com/montessori-egitimi-nedir-nasil-uygulanir-cocuga-ne-kazandirir_1081b yazımızı inceleyebilirsiniz.

montessori eğitimi

Montessori Eğitimi, Waldorf ve Reggio Emilia Eğitim Sistemi Karşılaştırmaları

Okul öncesi eğitim programı geleneksel öğretim metotlarına göre öğretmen merkezli, akademik bilgiye dayalıdır. Fakat 19.yüzyılın sonlarından itibaren bilim adamlarının psikoloji alanında yaptıkları çalışmalar ve ortaya koydukları yaklaşımlar doğrultusunda yeni eğitim yöntemleri benimsenmiştir. 

Maria Montessori, Waldorf ve Reggio Emilia dünyanın pek çok ülkesinde geçmişten günümüze gelişerek devam eğitim yaklaşımlarıdır. Bu eğitim metotlarının ortak noktası çocuğu saygı duyulması gereken bir birey olarak görmeleridir. Bu nedenle öğrenci merkezli eğitimi savunurlar.

Reggio Emilia’ ya göre: Çocuk lider ve işbirlikçidir. Öğretmen onu gözlemleyerek rehberlik eder. Çevre ise çocuğun 3. öğretmenidir. Eğitime ailede ortak edilerek bütünlük sağlanır.

Montessori Eğitiminde de belirli prensipler vardır. Çocuğa saygı ön plandadır. Zengin bir çevre oluşturularak çocuğun kendi kendine öğrenmesi amaçlanır. Çünkü çocuğun zihni çevredeki bilgileri emerek biçimlenir.

Waldorf yaklaşımı da her çocuğa eşit fırsat tanır. Onları yarıştırmaktansa iş birliği içinde hareket etmelerini hedefler. Çocuklar çevresinde gördüklerini taklit ederek öğrendiklerinden öğretmen eğitimde rol modeldir. Akademik eğitim sanat etkinlikleri aracılığıyla verilir. Waldorf eğitimi dünyanın farklı ülkelerinde okullarda verildiği gibi kilise, vakıf gibi okul öncesi eğitim destek merkezlerinde de verilir. Çocuklarda ahlaki gelişim ve farklı kültürlere bakış açısı kazanımını sağlar.

Bu kapsamda, yenilikçi eğitim sistemini savunan tüm metotlar çağın gereksinimlerine uygun kendine güvenen, yenilikçi, gelişime ve öğrenmeye meraklı bireyler yetişmesini hedefler. Çocuklarınızın doğumdan itibaren kaliteli, doğal, zihinsel ve motor becerilerini geliştirebilecekleri eğitim materyallerine Oscar eğitim aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

Bir OSCAR Eğitim kuruluşu olan oyuncaksitesi.com dan da her eğitim sistemini uygun oyuncakları bulabilirsiniz.